Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014


Το περιοδικό «Απόπειρες Φιλοσοφίας» αποτελεί πρωτοβουλία μιας ομάδας φοιτητών του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. 
Κοινό μας στοιχείο είναι το μεράκι και η αγάπη μας για την φιλοσοφία. Στόχος μας είναι να δοκιμάσουμε να εκφράσουμε δημόσιο φιλοσοφικό λόγο και να αλληλεπιδράσουμε με άτομα που έχουν την ίδια ανάγκη έκφρασης και προσωπικής ενασχόλησης με την φιλοσοφία.
Ελπίζουμε αυτή μας η απόπειρα να αποτελέσει το έναυσμα για εξοικείωση με τη φιλοσοφία (πέρα από τα στενά ακαδημαϊκά όρια) και αφορμή για δημιουργική συζήτηση μεταξύ των φοιτητών και της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας.


Το 1ο τεύχος του περιοδικού

5 σχόλια: